BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

Winstuitkering toelaatbaar in de zorg!

Terug naar het overzicht

Onderzoek door Emke Plomp

Het is juridisch toelaatbaar dat ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra winst uitkeren aan aandeelhouders, mits enkele aanvullende maatregelen worden genomen om de publieke belangen in de gezondheidszorg te beschermen. Dat concludeert Emke Plomp aan de hand van een uitgebreide juridische analyse. Zij promoveert op 16 december op dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam.

Plomp onderzocht in hoeverre winstuitkering door instellingen voor medisch-specialistische zorg vanuit juridisch perspectief toelaatbaar is. Wanneer ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra winst zouden mogen uitkeren aan aandeelhouders, zouden zij gebruik kunnen maken van privaat kapitaal om in hun kapitaalbehoefte te voorzien.

 

Steun voor het voorstel Kabinet

 
Plomp laat zien welke maatregelen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zelf kunnen nemen. Daarnaast doet zij concrete voorstellen voor aanpassing van de wet- en regelgeving. Plomp ondersteunt het voorstel van het huidige kabinet om winstuitkering in 2013 toe te staan, maar verschilt van mening met het kabinet over de daaraan te stellen voorwaarden.
 

Marktwerking

 
Sinds de introductie van vraagsturing en gereguleerde marktwerking binnen het Nederlandse zorgstelsel wordt van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in toenemende mate verwacht dat zij zich als ondernemingen op de markt manifesteren.
 
Om hun kapitaallasten te financieren en te investeren in innovaties krijgen zij de komende jaren meer behoefte aan kapitaal.
 
Vanwege de toegenomen financiële risico’s wordt het aantrekken van bancair krediet echter moeilijker. Op termijn kan dit leiden tot faillissementen die de gezondheidszorg kunnen schaden. Winstuitkering zou een goed alternatief financieringsinstrument kunnen zijn dat hen uit deze impasse helpt.
 
Terug naar het overzicht
© 2020 BronMazars B.V.