BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

NZA stelt Honorarium plafond vast

Terug naar het overzicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de honorariumplafonds voor de Zelfstandige Behandelcentra vastgesteld. Dat is het bedrag dat zij in 2012 ter beschikking hebben voor de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten die daar werken. 

 
De NZa stelt deze honorariumplafonds voor ziekenhuizen en ZBC’s vast op basis van het beheersmodel voor medisch specialisten, waarover de minister van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten afspraken hebben gemaakt.
 
De NZa is bij het bepalen van de honorariumplafonds van de ZBC’s uitgegaan van de meest recente omzetcijfers. Zij heeft daartoe een extra uitvraag gehouden onder ZBC’s naar de verwachte omzet in 2011, zodat de plafonds de actuele marktverhoudingen tussen de instellingen weergeven. Van ZBC’s die geen cijfers over de verwachte omzet hebben aangeleverd, heeft de NZa zich gebaseerd op de omzetcijfers over 2009. In mei 2012 krijgen de ZBC’s een definitief plafond op basis van geautoriseerde omzetcijfers. 
 
Als een nieuwe ZBC wil toetreden tot de markt of specialisten in een bestaande ZBC meer patiënten willen helpen kunnen zij samen met een verzekeraar voor 1 april 2012 bij de NZa een verzoek voor extra plafondruimte indienen. Voor nieuwe toetreders en extra groei is voor ziekenhuizen en ZBC’s gezamenlijk 65 miljoen aan groeiruimte beschikbaar, dat is 3,2 % van het totale bedrag voor de honoraria van medisch specialisten in ziekenhuizen en ZBC’s. Als een verzekeraar gedurende het jaar de inkoop van zijn zorg van één instelling naar een andere wil verplaatsen, kunnen instellingen en verzekeraar gezamenlijk om verschuiving van het plafond vragen.
 
Het beheersmodel dient als overgangsregeling naar volledige prestatiebekostiging in 2015 in de ziekenhuiszorg. Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een ZBC boven het plafond uitkomt, moet de instelling het meerdere afdragen aan het zorgverzekeringsfonds. Specialisten in loondienst vallen niet onder het beheersmodel. 
 
Terug naar het overzicht
© 2020 BronMazars B.V.