BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

DOT Nieuws: Kleine ziekenhuizen staan er slecht voor

Terug naar het overzicht

Alleen ziekenhuizen die met grotere instellingen afspraken maken over concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg en die durven te investeren in ketenzorg met verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een goede, zelfstandige toekomst, zo verwacht QHC. Sterker nog, eigenstandige ziekenhuizen zonder ketenzorg zijn ten dode opgeschreven, aldus het rapport.

Maar er zijn meer kwesties die de financiële positie van ziekenhuizen bedreigen. Zo mogen rekeningen pas verstuurd worden na het afsluiten van een DBC, of vanaf 2012, van een zorgproduct (DOT). Daardoor lopen met name kleinere instellingen onevenredig grote financiële risico’s. Ander punt is dat de vastgoedpositie van veel ziekenhuizen noodzakelijke investeringen verhindert. ‘Incourant vastgoed is moeilijk te verkopen en hangt vaak als een molensteen om de nek van de instellingen.’

Ook de stichtingstructuur van ziekenhuizen belemmert ‘een normale bedrijfsvoering’. Juist in een liberaliserende markt moet de eindverantwoordelijkheid uiteindelijk in handen komen van ‘aandeelhouders’, vindt QHC.

QHC verwacht dat sommige van de kleinere ziekenhuizen zullen worden overgenomen door topklinische ziekenhuizen of universitaire medisch centra. Tegelijkertijd, en dat gebeurt nu reeds, zullen slecht renderende maatschappen van kleine instellingen door grotere maatschappen uit perifere grote medische centra worden uitgekocht.

Maar het bureau verwacht ook dat een aantal ziekenhuizen bij ongewijzigd beleid het loodje zal leggen. De situatie is het ernstigst in Oost-Groningen, Noordwest-Drenthe, Limburg en Zeeland, regio’s die te kampen hebben met krimp, vergrijzing en een afnemende arbeidsmarkt.

Bron: Medisch Contact

Terug naar het overzicht
© 2020 BronMazars B.V.