BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

Convenant Administratie Organisatie en Interne Controle Cure

Terug naar het overzicht

De Regeling Administratieve Organisatie/Interne Controle inzake DBC registratie en facturering (CU/NR-100.060) voor de cure sector is per 1 januari 2012 afgeschaft.

Met de afschaffing van de Regeling wordt de verantwoordelijkheid voor afspraken over de inrichting van de DBC-administratie en de bijbehorende AO/IC belegd bij de primair verantwoordelijken: zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Alle veldpartijen hebben de afspraken en de bijbehorende controleprotocollen vastgelegd in het  Convenant Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturatie. Bij de beoordeling van het convenant en het bijbehorend controleprotocol, blijkt dat deze grote overeenkomst vertoont met het voormalige controleprotocol van de NZa, waaronder een accountantscontrole. Door middel van de onderstaande link is het convenant te raadplegen.

http://www.nba.nl/Vaktechniek/Vaktechnische-themas/controleprotocollen-COPRO/Beoordeling-protocollen-andere-organisaties-door-COPRO/Controleprotocollen-Convenant-AOIC-Cure-2012/

 
Terug naar het overzicht
© 2020 BronMazars B.V.