BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

Afschaffing van het jaardocument zorginstellingen

Terug naar het overzicht
Teneinde de administratieve lasten van zorginstellingen te verlichten is tussen VWS en brancheorganisaties in de zorg overeengekomen het jaardocument zorg vanaf het boekjaar 2013 af te schaffen.
 
Vanaf 2013 kunnen instellingen volstaan met de reguliere jaarrekening. Het controleprotocol blijft hierbij gehandhaafd. Echter de paragraaf over het directieverslag zal wel verwijderd worden. Het vernieuwde en verlichte controleprotocol wordt alvorens openbaar gemaakt ter beoordeling voorgelegd aan Coziek.
 
In het verlengde van de afschaffing van het jaardocument beoordeelt VWS momenteel in hoeverre vereenvoudiging van het jaardocument 2012 gerealiseerd kan worden.
 
Naast de in het jaardocument 2012 doorgevoerde wijzigingen, benadrukken wij voor de komende jaarrekeningcontroles alert te zijn op mogelijke fouten in het jaardocument. Deze waarschuwing vloeit voort uit onze ervaringen met het jaardocument 2011, waarin inconsistenties met de RJ opgenomen waren.
Terug naar het overzicht
© 2020 BronMazars B.V.