BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

FISCALITEIT EN ZORG: een continue vinger aan de pols!

De zorgsector in Nederland heeft in steeds grotere mate te maken met de fiscaliteit. Als gevolg van de opgelopen financiële druk, kijken zorginstellingen vaker dan voorheen naar belastingen als instrument om kosten te besparen. De indirecte en directe belastingen, rijksbelastingen en lokale heffingen vormen immers veelal een forse kostenpost voor de sector. Mede in het kader van de veranderende zorgmarkt, waarin de roep om privatisering, samenwerking en ondernemerschap steeds luider wordt, wordt de fiscaliteit als apart aandachtsgebied steeds breder belicht.

De fiscaliteit binnen de zorgsector beweegt zich grotendeels binnen het spectrum van de vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.

Vanzelfsprekend zijn er nog andere aanpalende belastingen die stof tot nadenken geven: zoals de overdrachtsbelasting (bij de aan- en verkoop van vastgoed), dividendbelasting (bij winstuitkeringen aan aandeelhouders), schenk- en erfbelasting (toepassing ANBI of SBBI binnen de ondernemingsstructuur).

Ook de vele mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies hangen vaak samen met fiscale vraagstukken.

Mits tijdig onderkend en correct aangepakt, kan het optimaal fiscaal structureren van de zorginstelling leiden tot een forse kostenbesparing!

Fiscale visie op zorg

© 2020 BronMazars B.V.